Sieć NEO.pl Zarejestruj się Twoja poczta

ZABEZPIECZ SWOJE SKRYPTY PHP

Zabezpiecz swoje skrypty PHP

IonCube Ltd. Skuteczna ochrona własności intelektualnej oraz zabezpieczenie własnych produktów przed nieautoryzowanym wykorzystaniem to istotny element polityki każdego szanującego się twórcy oprogramowania. Problemy te dotyczą także producentów systemów internetowych i intranetowych. W przypadku systemów tworzonych z wykorzystaniem popularnego języka skryptowego PHP problem jest jeszcze poważniejszy - całe oprogramowanie udostępniane jest przecież klientowi w otwartej postaci źródłowej, przez co każda osoba, mająca dostęp do Państwa skryptów, może je przejrzeć, skopiować i użyć w całości lub fragmencie w innym serwisie, czy na innym serwerze, bez wnoszenia dodatkowych opłat. Otwarte źródła to także potencjalna możliwość wprowadzania dowolnych, nieautoryzowanych zmian. Wyliczenie, jak duże i wymierne finansowe straty poniosą Państwo z tego tytułu pozostawimy już Wam. Oferowany pakiet ionCube PHP Encoder zapewnia najwyższą i, co najważniejsze, realną i skuteczną ochronę Państwa serwisów.

Skuteczne zabezpieczenie - Szyfrowanie i kompilacja skryptów

Oferowany przez NEO.pl ionCube PHP Encoder kompiluje przetwarzane skrypty do postaci binarnej, zrozumiałej dla interpretera PHP, a następnie tak powstałe dane binarne koduje. Tak przygotowany skrypt jest całkowicie nieczytelny dla człowieka, a dodatkowo, z racji stosowanej kompilacji, nie zawiera w sobie żadnej pierwotnej wersji źródłowej. Jako że pliki PHP są przez encoder wstępnie kompilowane, stosowanie skryptów w takiej postacji powoduje wzrost wydajności całej aplikacji!

ionCube PHP Encoder oferuje:

 • skuteczną ochronę i działanie możliwe dzięki Compiled Bytecode Technology (CBT),
 • pełną kompatybilność Twoich skryptów z językiem PHP,
 • pominięcie kompilowania kodu PHP w czasie odpalania skryptu,
 • możliwośc tworzenia plików ważnych tylko przez zdefiniowany czas, np. w celach testowych,
 • powiązanie skryptów z maszynami, na których mają działać, po adresie IP, MAC lub domenie,
 • zabezpieczenie przeciw próbom analizowania Twoich skryptów,
 • znaczące przyspieszenie wykonywania zakodowanych skryptów - doświadczone w testach,
 • nie wygórowaną cenę oraz darmowe aktualizacje,
 • pomoc i wsparcie techniczne świadczone przez ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa skryptów PHP,
 • stabilne i silne oprogramowanie,
 • i wiele więcej ...,

www.phpencoder.pl

Uruchomiliśmy dedykowany serwis WWW poświęcony bezpieczeństwu skryptów PHP oraz narzędziom zabezpieczającym ionCube Ltd. Zapraszamy do zapoznania się z zawartymi tam informacjami oraz do przetestowania produktów.

www.phpencoder.pl

MENU

 

Chat Software