Sieć NEO.pl Zarejestruj się Twoja poczta

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak logować się ma użytkownik, którego ja rejestruję?

Zakładając, że to Państwo są zarejestrowani, jako klient w naszej sieci, zakładają Państwo dla swojego klienta:

 1. samodzielne konto email: (np. klient@neo.pl).

  podają Państwo klientowi następujące dane:

  1. serwery POP3/IMAP/SMTP - te, które zostały wyświetlone po zakończeniu zakładania konta
  2. identyfikator użytkownika: w naszym przykładzie jest to klient@neo.pl
  3. hasło - to hasło, które Państwo podali przy zakładaniu konta

  Klient wpisuje te dane do swojego programu pocztowego, aby normalnie korzystać z poczty. Jeśli chce sobie zmienic hasło do konta, loguje się przez nasz portal, podajac:

  1. jako swój identyfikator: klient@neo.pl
  2. jako hasło, aktualne hasło do swojej skrzynki

  Zostaje zalogowany wtedy z prawami "użytkownik" i może działać tylko w obrębie swojego konta emailowego (czyli np. zmieniać sobie hasło) i wykonywać inne usługi administracyjne.

 2. serwer WWW (np. www.klient.neo.pl).

Przy zakładaniu serwera uruchamia się automatycznie konto pocztowe (np. info@klient.neo.pl). Jeśli Państwa klient ma czas/ochotę/wiedzę, aby samemu administrować swoim serwerem, zakładając to konto ustawiają Państwo poziom uprawnień na "hostmaster". Dzięki temu klient sam bedzie mógł dodawać swoje strony, zmieniać hasła użytkownikom etc. Jeśli to Państwa firma ma administrować tym serwerem, zakładają Państwo konto (lub więcej kont) o poziomie "użytkownik" (tj. najniższy poziom uprawnień) i podają Państwo klientowi dane tych kont (analogicznie jak podano powyżej) i takie same ma możliwości działania, jak w przypadku powyższym.

Natomiast dla siebie, dodają Państwo konto o poziomie "webmaster" lub "hostmaster" (np. webmaster@klient.neo.pl), bo tylko wtedy bedą Państwo mogli łączyć się z serwerem FTP by np. zaktualizować strony WWW klienta. Przy łączeniu się via FTP, jako identyfikator użytkownika należy podać wtedy webmaster@klient.neo.pl, zaś jako hasło, aktualne hasło. Oczywiście, jeśli na potrzeby zmian strony (bo np. tych klient nie ma), nie trzeba uruchamiać konta typu "hostmaster". Wszelkie zmiany w kontach klienta (np. zmiana zapomnianego hasła) można wykonać z poziomu "klient".

Powrót do pytań.

MENU

 

Chat Software