Sieć NEO.pl Zarejestruj się Twoja poczta

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak należy poprawnie wypełnić poszczególne pola przy generowaniu CSR?

Poniżej prezentujemy przebieg generowania CSR przy użyciu pakietu OpenSSL wraz z komentarzami. Tekst na szarym polu przedstawia przebieg sesji terminalowej, zaś pogrubione napisy w kolorze czerwonym oznaczają udzielone odpowiedzi.

 openssl req -new -key firma.com.pl.key > firma.com.pl.csr

Tworzymy CSR na podstawie utworzonego wcześniej klucza prywatnego używając pakietu OpenSSL

 Country Name (2 letter code): PL

Kraj siedziby dysponenta certyfikatu w notacji międzynarodowej (PL - Polska)

 State or Province Name (full name): Zachodniopomorskie

Właściwa nazwa województwa (według nowego podziału administracyjnego)

 Locality Name (eg, city): Mysliborz

Miasto siedziby dysponenta, tu: Myślibórz

 Organization Name (eg, company): MojaFirma S.A.

Pełna nazwa dysponenta (zgodna z załączonymi dokumentami)

 Organizational Unit Name (eg, section): Dzial Online

Opcjonalna nazwa jednostki (np. działu, sekcji firmy)

 Common Name (eg, YOUR name): www.firma.com.pl

Nazwa DOMENY której ma dotyczyć certyfikat. Ważne: nazwa "www.firma.com.pl" i "firma.com.pl" to dwie RÓŻNE nazwy!

 Email Address: info@firma.com.pl

Kontaktowy adres e-mail

 A challenge password []:
An optional company name []:

Opcjonalne dane. Pomijamy, naciskając klawisz Enter, bez udzielania konkretnej odpowiedzi

W rezultacie otrzymamy plik firma.com.pl.csr, będący żądanym plikiem CSR.

Dodatkowe informacje:

Powrót do pytań.

MENU

 

Chat Software