Sieć NEO.pl Zarejestruj się Twoja poczta

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak skonfigurować program pocztowy, abym mógł korzystać z mojego konta w systemie NEO?

Każdy program pocztowy w swojej konfiguracji ma dwa bardzo ważne pola: POP Serwer (lub IMAP Serwer), czyli serwer poczty przychodzącej (odbieranej), oraz SMPT Serwer, czyli serwer poczty wychodzącej (wysyłanej). Oba te pola w przypadku korzystania z konta w systemie NEO.pl muszą być ODPOWIEDNIO wypełnione, w przeciwnym razie nie będzie możliwym odbieranie i wysyłka maili. Parametry serwerów podawane są na zakończenie rejestracji każdego konta e-mail (można je także znależć w arkuszu do wydruku w ustawieniach konta), ale jeśli uszło to Państwa uwadze, poniżej podajemy uniwersalną metodę konfiguracji programu pocztowego.

Przyjmując, iż pełen adres email konta zawsze zbudowany jest według schematu prefiks@domena-adresowa, jako adresy serwerów pocztowych należy zawsze wpisać domena-adresowa, właściwą dla konta. Przykładowo, dla konta janek@firma.com.pl adres serwerów to firma.com.pl, dla konta tomek@poznan.neo.pl będzie to poznan.neo.pl. Wszelkie inne ustawienia nie są poprawne i mogą powodować błędy, zatem prosimy upewnić się, iż adresy serwerów podane są właściwie.

Kolejnym ważnym polem w konfiguracji programu pocztowego jest identyfikator użytkownika (czasem określany jako login) oraz hasło dostępu do skrzynki (czyli password). W tych polach podajemy własny identyfikator i hasło, wybrany podczas zakładania konta poczty elektronicznej w systemie NEO.pl. Dla ułatwienia identyfikatorem konta poczty jest PEŁEN ADRES EMAIL konta. Przykładowo, jeśli Państwa adres to moje_konto@suwalki.neo.pl, to tekst moje_konto@suwalki.neo.pl należy wpisać jako identyfikator w polu ustawień programu pocztowego.

Jeżeli wszystkie dane zostały umieszczone poprawnie, program pocztowy będzie odbierał i wysyłał wiadomości.

Dodatkowe informacje:

Powrót do pytań.

MENU

 

Chat Software